Misschien bent u er ook wat mee?

Diamantmijnen

Diamant is de enige edelsteen die uit slechts één element bestaat, koolstof. Diamanten worden in het binnenste van de aarde gevormd doordat koolstof onder invloed van een enorme druk en immense hitte is gekristalliseerd. Hierin schuilt de zeldzaamheid van de diamant. De gekristalliseerde koolstof is maar op enkele plaatsen op de wereld en dit in zeer kleine hoeveelheden te vinden.

De kostbaarheid van de diamant ligt in zijn zeldzaamheid en de enorme moeite die ermee gepaard gaat om een diamant te delven. Momenteel zijn er slechts een beperkt aantal diamantmijnen voor commerciële doeleinden bruikbaar. Dit omdat er bij andere mijnen niet genoeg gedolven kan worden om financieel leefbaar te zijn. Decennia lang werd diamant in India gedolven. Pas veel later werden er, behalve dan in Zuid -Afrika, ook in andere landen zoals bv. Siberië diamanten gevonden.

vulkaanpijpen.png
Afbeelding van vulkanische pijpen

In sommige streken, zoals in Afrika en Oost -Siberië, wordt diamant aangetroffen in de pijpen van uitgedoofde vulkanen. De ontginning van deze diamant houdende pijpen begint met het afgraven van de oppervlakte. Eerst wordt het zand weg gegraven zodat de diamanten blootgelegd worden. Wanneer de opgravingen te diep gaan om van bovenaf te worden uitgevoerd, boort men evenwijdig aan de pijp een schacht, van waaruit horizontale tunnels in de richting van de diamant houdende erts wordt gegraven. Zo ontstaat een “OPEN MIJN“. Zoals bijvoorbeeld de grootste diamantmijnen in de wereld:

Mirny in Oost -Siberië en De Kimberly mijn “Big Hole
Mijn%20van%20Mir.pngKimberly%20mijn.png Geëxploiteerd tot 1914

Gemiddeld moet men 50 ton Kimberliet (gestolde diamant – houdende lava) delven om een diamant te vinden, die wanneer hij eenmaal geslepen is één steen van één karaat oplevert. Een verhouding van 1 op 250 miljoen! Het delven van diamant uit een mijn vraagt derhalve aanzienlijke financiële en industriële middelen. Want slechts 15 tot 20% van de gedolven diamant kan gebruikt worden voor juwelen.

Meer weten over bekende diamantmijnen?

Tagwolk

%d bloggers liken dit: